1 grammofoonplaat 33T 12-inch (LP) in het Nederlands 

Vorige pagina