Doelstellingen van de stichting Jean-Marc Probst voor De Kleine Prins

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

Aankoop, onderhoud en uitbreiding van een unieke boeken collectie met duizenden verschillende edities van De Kleine Prins van Saint-Exupery - waarvan sommige zeer waardevol- evenals andere documenten, die aan dit boek gekoppeld zijn;
Promotie en verspreiding van dit universele meesterwerk door middel van het realiseren van nieuwe vertalingen en publicaties;
Onderhoud en garantie van publieke toegang tot de collectie via internet of via elke andere wijze;
Mogelijk maken van toegang tot de collectie voor zowel Zwitserse als buitenlandse onderzoekers;
Het ter beschikking stellen van een deel en/of de complete collectie voor exposities betreffende het werk van Saint-Exupery;
Uitwisselen van informatie en deelname aan ontmoetingen gerelateerd aan de promotie van het werk van Saint-Exupery.