1 grammofoonplaat 33T 12-inch (LP) in het Duits Bernerduits

Vorige pagina