1 grammofoonplaat 33T 12-inch (LP) in het Bulgaars 

Vorige pagina