Er was eens ... De Kleine Prins

De Kleine Prins verscheen voor de eerste keer op 6 april 1943 in New York. Op 9 april 2013, ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum, werd er in Parijs een feest gehouden, dat zowel de opening was van een privétentoonstelling "Once upon a time ... The Little Prince" en waar aan een ronde tafel Alban Cerisier, Delphine Lacroix, Virgil Tanase en Olivier Odaert samenkwamen.